Úvodní slovo k certifikátům a politikám

 

 

V roce 2011 naše společnost zavedla a úspěšně certifikovala:

-       systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2009

-       systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005

-       systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ČSN OHSAS 18001:2008

 

Základem systémů managementu (QMS, EMS a SM BOZP) jsou jejich Politiky stanovené vedením společnosti.
 
 
ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008
     
CZ CZ CZ
     
EN EN EN
     
DE DE DE